När vi tänker på USB-anslutningar är det ofta USB 2.0 det handlar om. Det har länge varit den vanliga formen av anslutningar för att överföra information av olika slag mellan olika enheter.

I våra hem har vi nog både en och annan kabel av 2.0-typ liggande, eftersom de har följt med i stort sett all hårdvara vi köpt under lång tid nu.

Den snabbaste hastigheten som går att uppnå vid en överföring som görs med 2.0-versionen av USB är 480 megabit/sekund. Helt tillräckligt, har vi tyckt under lång tid. Men då har vi inte vetat om USB 3.0 och hur snabbt det egentligen kan gå. Denna nya typ kan användas i samma kontakter som används för 2.0-anslutningar, vilket såklart är mycket praktiskt. Den hastighet som USB 3.0 kan komma upp till är 5 Gbit/sekund. Med den typen av anslutning får man alltså betydligt högre hastigheter än vad man kunnat drömma om med 2.0. Dessutom kan information överföras åt båda hållen samtidigt, en nyhet som i praktiken kan göra överföringar ännu snabbare.

En nyhet och ändå inte

Trots att USB 3.0 känns som en nyhet i våra hem är det inte en alldeles ny uppfinning. Första gången den här typen visades upp offentligt var redan 2007 och sedan november 2008 har det varit en godkänd standard.

USB 3.0 new

Efter USB 3.0 har dessutom redan USB 3.1 och USB 3.2 hunnit komma, år 2013 respektive 2017. Samtidigt räcker det inte med att typen av anslutning ska finnas rent praktiskt för att den ska nå hela vägen ut till hem och arbetsplatser. Produktutvecklare på olika företag behöver skapa hårdvara som kan handskas med alla nyheter som kommer och där fördelarna kan komma till sin rätt. En annan aspekt är att priset behöver gå ner. Till en början var det mycket dyrt att använda de här anslutningarna, en kostnad som man inte räknade med att konsumenter ville betala.

2010 påbörjades masstillverkning, vilket gjorde att priset sjönk och att USB 3.0 började spridas på allvar. Även om anslutningen har funnits i ungefär tio år är det först nu den börjar bli vanlig.

Fler fördelar

Att USB 3.0 kan vara så mycket snabbare beror på att det finns fem extra ledare i kabeln. Det är också det som gör att det går att överföra information åt båda hållen samtidigt. Förutom att det är en anslutning som kan överföra data kan man använda den för att de enheter som anslutits ska kunna få mer ström (0,9 A).

USB 3.0 new 2

Den funktionen gör att man till exempel kan slippa använda nätadaptrar till externa hårddiskar. Det ger ett helt nytt utrymme för utvecklare att skapa nya former av tillbehör där man kan ha nytta av mer ström i kombination med den speciella förmågan till snabb överföring. Gränssnittet som används är dessutom förberett för att det ska kunna användas för optisk överföring av data. Främst har det gjorts genom användandet av vanliga kopparkablar men för miljöer som är extra krävande kan man istället använda fiberkabel.

Kablarna kan då göras längre än vad som är möjligt med koppartråd och är även stabilare. Det är mindre risk för störningar och det är möjligt att få till ännu högre hastigheter för överföringar.